nfpavlanovotneho.cz
KDO JE DOBROVOLNÍK?
 • Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas a energii
  ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníci v nemocnici nenahrazují práci zdravotnického
  personálu, ale snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat,
  promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt s člověkem.
 • Dobrovolnictví je:
  Krátkodobé – do 3měsíců trvání
  Dlouhodobé – déle než 3měsíce
 • Návštěvy pacientů mohou být:
  Pravidelně: 1 x týdně na1 až 2 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na vybraných
  odděleních
  Nepravidelně: dobrovolník dle svých časových možností dochází na oddělení
 • Pacient může trávit volný čas s dobrovolníkem u lůžka, anebo (podle zdravotního stavu) ve
  společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice.

„Věřím v život“

Základní motto
nadačního fondu