nfpavlanovotneho.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Školení je jednodenní a zcela zdarma (čas a místo Vám nahlásíme).
 • Po úspěšném absolvování školení s Vámi podepíšeme tzv. příkazní smlouvu (česky, smlouvu o
  spolupráci mezi naším nadačním fondem a Vámi).
 • Na základě této smlouvy jste u nás pojištění pro případ tzv. pojistky na blbost a také proti
  úrazovému pojištění.
 • Dále musíte dodat lékařské potvrzení a výpis trestního rejstříku.
 • Školením dobrovolníci získají dovednosti pro práci v nemocnici, přehled v problematice
  onkologicky nemocných, komunikační dovednosti a modelové nácviky
 • TERMÍN ŠKOLENÍ: JIŽ BRZY UVEDEME.
  Kavárna Centrum Života (Jeremenkova 485/13, 703 00 Ostrava-Vítkovice)