Zlepšení vybavení zdravotnických zařízení u poskytovatelů zdravotní péče zabývajících se léčbou onkologických pacientů, léčby a další zdravotní péče v Moravskoslezském kraji

Dovybavení dětské JIP Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Letos v září jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovanou dětskou JIP v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, kde jsme přispěli částkou 125 000,- Kč.

Fotky ze slavnostního otevření.