NF PAVLA NOVOTNÉHO


nfpavlanovotneho.cz
Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a nese název po jeho zakladateli Ing. Pavlovi Novotnému. Tomu byl v roce 2009 diagnostikován zhoubný nádor varlete a od té doby podstoupil do současnosti celkem 21 operací a mnoho dalších vyšetření. Během náročné léčby se seznámil s vynikajícím a uznávaným onkologem Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Jaroslavem Hájkem a po 5 letech od jejich společné myšlenky došlo ke vzniku tohoto nadačního fondu. Další velmi pevnou součástí našeho týmu je manželka Pavla Novotného paní PharmDr. Bc. Miroslava Novotná a pan Ing. Jiří Knopp. Oba zažili na vlastní kůži, jaké to je starat se při náročné léčbě o onkologické pacienty v domácnosti…

Základní motto nadačního fondu
„Věřím v život“

Motto našeho nadačního fondu je velmi výstižné. Víra v život je totiž jednou z podstatných součástí terapie úspěšné léčby onkologických pacientů, bez této víry bývá léčba mnohdy náročná, ne-li nemožná. Proto je velmi důležité pro onkologické pacienty, aby měli ve svém okolí někoho, s kým by se mohli o svém onemocnění bavit, ptát se na různé problémy s pojené s léčbou, případ. S návratem do běžného nebo pracovního života. Víra v život.

Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady nadačního fondu

 

nfpavlanovotneho.cz

CÍLE NF PAVLA NOVOTNÉHO

Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a můžu u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.
Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb (a to jak komplexní lázeňských léčeb, příspěvkových lázeňských léčeb nebo ambulantních léčeb) nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.
Zajištění dobrovolnické činnosti u onkologických pacientů, kteří tráví svůj čas v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Cílem nadačního fondu je poskytovat tuto činnost především v Moravskoslezském kraji, ve výjimečných případech i v dalších krajích. Nadační fond se zavazuje vybrat kvalitní kandidáty na pozici dobrovolníků a zajistit těmto dobrovolníkům školení, další vzdělávání a supervizi. Činnost těchto dobrovolníků řídí koordinátor nadačního fondu, který může být zaměstnancem nadačního fondu.
Zajištění dobrovolnické činnosti u onkologických pacientů, kteří tráví svůj čas v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Cílem nadačního fondu je poskytovat tuto činnost především v Moravskoslezském kraji, ve výjimečných případech i v dalších krajích. Nadační fond se zavazuje vybrat kvalitní kandidáty na pozici dobrovolníků a zajistit těmto dobrovolníkům školení, další vzdělávání a supervizi. Činnost těchto dobrovolníků řídí koordinátor nadačního fondu, který může být zaměstnancem nadačního fondu.
Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.
Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.
Podpora zdravotně (tělesně i mentálně) hendikepovaných sportovců a dalších talentovaných osob v oblasti kultury a další vědecké či jiné činnosti, kteří se velkou měrou podílejí na osvětě jejich zdravotního hendikepu.
Podpora nemocných dětí a dospělých, kteří trpí vzácnou zdravotní vadou (např. srdeční, cévní, mozkovou atd.) a jejich další léčba a zapojení do společnosti a jejich uplatnění na pracovním trhu je velmi složité a komplikované. Nadační fond bude převážně přispívat na speciální rehabilitační a ozdravné pobyty takto nemocných osob.
Zlepšení a zajištění dostupnosti speciálních zdravotních pomůcek, defibrilátorů a dalšího příslušenství, které slouží k okamžité záchraně lidského života. Nadační fond se bude snažit pořídit a následně darovat, a tyto speciální zařízení umístit na veřejně přístupná místa jako jsou školy, školní družiny, obecní a městské úřady a veřejně přístupná místa a to tak, aby tato zařízení mohla být použita k záchraně lidského života co největší skupinou osob.
Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocným dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

NAŠI PARTNEŘI
DĚKUJEME