Blog

Nadace Pavla Novotného / Centrum života  / Centrum Života obdrželo finanční dar!

Centrum Života obdrželo finanční dar!

Naše kavárna Centrum Života obdržela v minulém týdnu od zastupitele města Opavy, pana Libora Witasska, finanční dar ve výši 18.400,- Kč jako podporu na její provoz.

Jeho daru si velmi vážíme a chtěli bychom touto cestou panu Witasskovi moc poděkovat!