Blog

Nadace Pavla Novotného / Centrum života  / Přednáška o Svatojakubské pouti vynesla ve sbírce krásných 1.600,- Kč!

Přednáška o Svatojakubské pouti vynesla ve sbírce krásných 1.600,- Kč!

Dne 30. 9. 2021 proběhla v naší kavárně cestovatelská přednáška o Svatojakubské pouti pana Dana Václavíka.

Jeho vyprávění bylo opravdu víc než poutavé a mimo zajímavých historek se také podařilo vybrat pro dětskou hematoonkologii úžasných 1.600,- Kč!

Všem z celého srdce děkujeme a doufáme, že se přednáška líbila.