Přednáška „HOSPIC zevnitř aneb pohled jinýma očima“, úterý 9.11.2021