V našem Centru se uskuteční letošní první nábor nových doborovolníků!