Zveme Vás na punčobraní na dvůr Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně!