Zahájili jsme provoz Malé galerii života ve Fakultní nemocnici Ostrava!