Provedli jsme studenty 1. ročníku Gymnázia J. Kainara Klinikou Hematoonkologie ve FNO!