I malý příspěvek může dělat zázraky. Hrdličkovým chybí ještě 80 tisíc korun. Pomůžete?