Blog

Nadace Pavla Novotného / Aktuality  / Na nákladnou léčbu malému Vašíkovi Bukovskému se složilo více dárců

Na nákladnou léčbu malému Vašíkovi Bukovskému se složilo více dárců

V letošním roce se náš nadační fond rozhodl pomoci dalšímu malému hrdinovi. Vašík Bukovský, syn bývalého kolegy našeho zakladatele Pavla Novotného trpí vzácným genetickým onemocněním – poruchou neuronálního sodíkového kanálu. Toto onemocnění je tak vzácné, že Vašík je nejen jediným dítětem v ČR, který trpí takto vzácným onemocněním, ale je jediný v celé Evropě. Na světě jsou pouze dva pacienti s touto poruchou. Ta způsobuje to, že tělo nereaguje na vnější podněty a Vašek i když už mu je sedm roků a měl by jít do školy zůstává opožděný na úrovni dvouletého dítěte. Sám se bohužel ani nenají, neobleče a potřebuje celodenní péči. I přes všechny tyto obtíže je to veselý chlapec, který se snaží dělat svým rodičům radost. Od září chodí do speciální školky, kde se začíná učit sebeobsluhu, aby se byl schopný někdy alespoň sám napít, najíst a obléknout a zkouší s ním alternativní způsob komunikace, protože nerozumí významu slov.

Jedinou jeho nadějí je velmi nákladná léčba kmenovými buňkami. Na tuto léčbu jsme Vaškovi společně s dalšími štědrými dárci jsme přispěli finančním darem. Z letošního výtěžku z plesu Rotary clubu Ostrava International se rozhodla správní rada fondu přispět částku 30.000, -Kč a podpisu první smlouvy se rozhodli malému Vaškovi pomoci i tajemníci obecních a městských úřadů sídlících v Moravskoslezském kraji a vybrali mezi sebou částku 25.700,-Kč. Dále se Vaškovi rozhodla pomoci společnost HealthCity, a.s. se sídlem v Ostravě, která Vaškovi věnovala na jeho léčbu částku 100.000, -Kč. Celková podpora ze strany našeho fondu tak činí částku 155.700, -Kč. Moc děkujeme všem dárcům a malému Vaškovi přejeme hodně sil do dalších dnů a rodičům pevnou vůli.