Na nákladnou léčbu malému Vašíkovi Bukovskému se složilo více dárců