Předali jsme již 6. defibrilátor, bude k dispozici občanům v Mokrých Lazcích