Dětský den a ukončení léta letos proběhlo za slunečného počasí!