V říjnu se konala další z tematických přenášek k prevenci rakoviny prsu