Ani na Dni sociálních služeb v Horním Benešově jsme nemohli chybět!