Předali jsme dárky pacientům v nemocnici T. Bati ve Zlíně