Tato oblast patří mezi jednu z hlavních náplní činností Nadačního fondu Pavla Novotného. Během své náročné léčby jsem se na vlastní kůži přesvědčil, jak je důležité být léčen ve špičkově vybaveném zdravotnickém zařízení, jako je např. Fakultní nemocnice Ostrava.

Proto jsme se ve správní radě rozhodli, každoročně vyhlašovat veřejné sbírky za účelem zlepšení vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, které se převážně nacházejí v Moravskoslezském kraji.

Kromě konkrétně vyhlašovaných veřejných sbírek, se budeme snažit i pomocí finančních darů od předem známých partnerů podporovat potřebné vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení a to napříč celým spektrem léčby pacientů, především pak onkologických.

 

Ing. Pavel Novotný

předseda správní rady nadačního fondu