Onkourologická prevence

Oznámení nálezu nádorového onemocnění – rakoviny je vždy informací, která změní život a názor na něj. Vede k přehodnocení mnoha životních priorit, přináší obavu. Nicméně víme, že zachycení nádorového onemocnění ve včasném stádiu a následná adekvátní léčba vede velmi často k úplnému vyléčení a návratu ke zvyklým životním aktivitám a plnohodnotnému životu.

Nejlépe je samozřejmě nádorovým onemocněním předcházet především zdravým životním stylem. Tento postoj nazýváme primární prevencí. Ale u mnohých nádorových onemocnění neznáme přesnou příčinu a ani základní dodržování životního stylu nemusí zabránit vzniku nádorového onemocnění i proto, že existuje spoustu nežádoucích vlivů životního prostředí, které sami nejsme schopni ovlivnit.

Abychom zachytili nádorové onemocnění včas nemůžeme čekat na projevy jakéhokoliv nádorového onemocnění, ale musíme nádory aktivně vyhledávat. Aktivní přístup v diagnostice jakéhokoliv onemocnění je pojmenován jako sekundární prevence. Existují preventivní programy hrazené zdravotními pojišťovnami, které se zabývají aktivním skríningem ( mamografický skríning, vyšetření stolice ke skríningu kolorektálního karcinomu, skríning karcinomu děložního čípku ). Aktivní skríning je plošné vyšetření obyvatelstva, které má za cíl vyhledat co největší množství postižených obyvatel ještě v obě , kdy nemají žádné příznaky onemocnění. Dalším typem sekundární prevence je aktivní vyhledávání rizikových pacientů podle rizikových faktorů spojených s určitým typem onemocnění. Informace jistě poskytne každý praktický lékař. Praktický lékař je i ten , který pomůže se základním vyšetřením u rizikových skupin pacientů a jejich nasměrování k odbornému lékaři, který pak rozhodne o dalším diagnostickém postupu, případně převezme klienta do dalšího sledování.