Seminář „Samovyšetření prsu“, čtvrtek 11. 11. 2021