Blog

Nadace Pavla Novotného / Nezařazené  / Čepičky a ponožky pro nejmenší bojovníky na oddělení neonatologie FNO!

Čepičky a ponožky pro nejmenší bojovníky na oddělení neonatologie FNO!

Během listopadu a prosince 2022 chodili naši dobrovolníci prodávat vánoční punč do stánku klubů Rotary Club International a Rotary Club Ostrava. Během jedné služby se seznámili se sestřičkami z oddělení neonatologie Kliniky gynekologicko-porodnické Fakultní nemocnice Ostrava. A domluvili jsme se na možné spolupráci.
Dnes 31. 1. 2023 předal vrchní sestře tohoto oddělení paní Janě Kučové náš zakladatel Pavel společně s manžely Lenkou Teichgrab a Martinem Teichrabem přes 40ks krásných čepiček a ponožek pro nejmenší bojovníky.
Děkujeme všem a především Lence za její nápad a realizaci.
Doufáme, že v podobným projektech budeme na tomto oddělení nadále pokračovat.