VÝTĚŽEK Z BENEFIČNÍHO KONCERTU ČINÍ ČÁSTKU 4.300,-Kč – DĚKUJEME!!!