Blog

Nadace Pavla Novotného / Vyhlášené sbírky  / NF Pavla Novotného

NF Pavla Novotného

Nadační fond Pavla Novotného vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU za účelem zlepšení následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení osvěty onkologických onemocnění urologického charakteru, zlepšení osvěty o poskytované nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost, zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení v nemocnicích, zlepšení podpory denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců.

K čemu vybrané peníze poslouží?

Budeme pořádat různé preventivní akce za účelem zlepšení osvěty uroonkologických onemocnění; budeme se snažit o změnu vyhlášky na lázeňskou péči pro onkologické pacienty; budeme pořizovat zdravotnické přístroje, materiál a další věci za účelem zlepšení vybavenosti nemocnic a dalších zdravotnických zařízení (především pak v Moravskoslezském kraji); budeme pořádat různé přednášky a besedy určené pro vyléčené onkologické pacienty; budeme podporovat denní stacionáře, terapeutické dílny, hospice a další poskytovatele sociálních a zdravotních služeb určené pro nemocné děti, dorost a dospělé (především pak pro onkologické pacienty).

Jak můžete přispět?

Peníze můžete zaslat na sbírkový účet založený pro tuto veřejnou sbírku u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 94-4218494339/0800, VS: 2016 nebo vhodit do zapečetěné putovní pokladničky (putovní pokladnička bude umístěna v sídle Nadačního fondu Pavla Novotného a dále pak na různých místech Moravskoslezského a jiného kraje v České republice).

Od kdy je veřejná sbírka vyhlášena a do kdy trvá?

Veřejná sbírka byla vyhlášena se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezské kraje pod Č.j. MSK 60466/2016 a trvá od 21. 5. 2016 na dobu neurčitou.

Bližší informace k této veřejné sbírce a aktuální stav výše vybrané částky naleznete na webových stránkách NF Pavla Novotného nebo v regionálním tisku.

 

Děkujeme všem dárcům

Správní rada

Nadační fond Pavla Novotného