Blog

Nadace Pavla Novotného / Centrum života  / Dne 18. 5. 2021 se v našem Centru Života opět předávaly dary určené potřebným!

Dne 18. 5. 2021 se v našem Centru Života opět předávaly dary určené potřebným!

Dne 18. 5. 2021 se v naší kavárně uskutečnil podpis tří  darovacích smluv na základě kterých převedl Nadační fond Pavla Novotného předmětným dárcům finanční prostředky v celkové výši 125.000, – Kč.

Jako první se uzavřela smlouva na finanční dar ve výši 25.000,- Kč s ředitelem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. panem MUDr. Stanislavem Jackaninem, MBA,  kdy tyto prostředky budou použity na úpravu prostor určených mimo jiné pro onkologické pacienty.

V dopoledních hodinách rovněž proběhlo uzavření smlouvy se zakladatelem a ředitelem Mobilního hospice Strom Života, panem Martinem Šimákem a to na převod finančního daru ve výši 85.000, – Kč, který bude určen na pořízení speciální odsávačky pro paní Marcelu, speciálního software a tabletu, kompenzačních pomůcek, zdravotnického materiálu a dalších potřebných služeb, které rodina Skudrzykových potřebuje.

A na závěr úterního dne zavítalo do našich prostor celkem 17 úžasných čmeláčků a členů personálu Dětského stacionáře Čmeláček, který je začleněn do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Darovací smlouvu se podařilo uzavřít s paní ředitelkou Andreou Hájkovou na částku 15.000, – Kč.

Všem dárcům patří naše velké poděkování a obdiv!