V nadaci jsme přivítali starosty a zástupce městských obvodů a blízkých obcí