Blog

Nadace Pavla Novotného / Aktuality  / Zahájili jsme spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně

Zahájili jsme spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně

Minulý týden jsme uzavřeli již 10. smlouvu o spolupráci. Na naše dobrovolníky se mohou těšit tentokrát v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Slavnostní předání smlouvy proběhlo za účasti zakladatele naší nadace pana Pavla Novotného, předsedy představenstva nemocnice pana Ing. Jana Hrdého a náměstkyně ošetřovatelské péče paní Mgr. Kamily Slabákové.

Naše spolupráce se bude mimo jiné týkat také provozu nově vybudované Kavárny Života, která vznikla na ambulanci onkologického oddělení. Nemocnice ve Zlíně je po Praze, Ostravě a Opavě již čtvrtou nemocnicí, kde jsme tuto naši kavárnu pro pacienty otevřeli.

Máte chuť se k nám připojit? Velmi rádi v našem týmu uvítáme nové dobrovolníky ze Zlína a blízkého okolí, tak abychom mohli provoz zdejší kavárny zahájit co nejdříve.

Případní zájemci se mohou přihlásit u naší koordinátorky dobrovolníků paní Bc. Martině Burdové, tel: 724 394 667 nebo na emailu nadace pavel.novotny@nfpavlanovotneho.cz.