Zahájili jsme spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně